5. Skjenkekontroll

5.1 Bevillingsgebyr

5.1 Bevillingsgebyr
Gebyr 2023 2024
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1 700,- pr. år 0,22,-
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr 1 700,- pr. år 0,62,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr. 5 300,- pr.år 0,51,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr. 5 300,- pr.år 1,34,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3, minimum kr. 5 300,- pr.år 4,42,-
Ambulerende bevilling – pr. gang 400,-
Bevillingsgebyr pr. år for salg, minimum 1760,-
Bevilingsgebyr pr. år for skjenking, minimum 5500,-
Kunnskapsprøven 400,-
Etableringsprøven 400,-
Til toppen