6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder
Sted Størrelse Pris Enhet
Båsrøsta
Båsrøsta Inntil 1 mål kr 145 255,- Pr. tomt
Båsrøsta 1-1,5 mål kr 217 360,- Pr. tomt
Båsrøsta 1,5 - 3,0 mål kr 234 080,- Pr. tomt
Båsrøsta over 3,0 mål kr 257 070,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen
Vannstasjonsteigen Inntil 1 mål kr 122 265,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen 1 – 1,5 mål kr 177 650,- Pr. tomt
Steinvik
Steinvik Inntil 1 mål kr 72 105,- Pr. tomt
Steinvik 1 -1,5 mål kr 108 680,- Pr. tomt
Tilleggs-/restareal kr 32,- pr.m²
I tillegg til pris pr.tomt/pr.m² betaler kjøper: - Gebyr for fradeling - Gebyr for oppmåling inkl. tinglysingsgebyrer - Dokumentavgift - Tilkoblingsavgifter for vann og avløp Gjeldende gebyrer finner dere i gebyrregulativet.
Priser for eksisterende tomter pr. 01.01.2024

6.11 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.11 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder
Gebyr 2023 2024
Konsesjonssaker 5 000,- 5 000,-
Delingssaker etter jordlov 2 000,- 2 000,-
Til toppen