6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder
Sted Størrelse Pris Enhet
Båsrøsta
Båsrøsta Inntil 1 mål kr 139 000,- Pr. tomt
Båsrøsta 1-1,5 mål kr 208 000,- Pr. tomt
Båsrøsta 1,5 - 3,0 mål kr 224 000,- Pr. tomt
Båsrøsta over 3,0 mål kr 246 000,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen
Vannstasjonsteigen Inntil 1 mål Kr 117 000,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen 1 – 1,5 mål Kr 170 000,- Pr. tomt
Steinvik
Steinvik Inntil 1 mål Kr 69 000,- Pr. tomt
Steinvik 1 -1,5 mål Kr 104 000,- Pr. tomt
Tilleggs-/restareal Kr 30,- pr.m²
I tillegg til pris pr.tomt/pr.m² betaler kjøper: - Gebyr for fradeling - Gebyr for oppmåling inkl. tinglysingsgebyrer - Dokumentavgift - Tilkoblingsavgifter for vann og avløp Gjeldende gebyrer finner dere i gebyrregulativet.

6.11 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.11 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder
Gebyr 2023
Konsesjonssaker 5 000,-
Delingssaker etter jordlov 2 000,-
Til toppen