6.7 Gebyr for eiendomsopplysninger

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger

Stor-Elvdal kommune inngikk i 2010 avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS for formidling av eiendomsinformasjon. Ved å gå inn på www.ambita.no finner en alle tilgjengelige produkter og priser. Da prisene fra Ambita kan endre seg i løpet av året så har vi her bare en oversikt over tilgjengelige produkter fra leverandør. Pris – salg av eiendomsopplysninger fra kommunen eks.mva - enkeltprodukt For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: https://stor-elvdal.etorg.no/
6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger
Gebyrer 2022 2023
Eiendomsinformasjon 290,- 290
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt
Digitale Kartdata
Grunnkart 350,- 350
Ledningskart 350,- 350
Ortofoto-farge 350,- 350
Målebrevskopi 290,- 290
Naboliste 290,- 290
Godkjente bygningstegninger 420,- 420
Byggevedtak 290,- 290
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 290,- 290
Seksjonering 220,- 220
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 420,- 420
Innsendte arealplaner 420
Tilknytning vann og avløp 290
Adkomst til eiendommen 290
Kommunale avgifter og gebyrer 350
Legalpant 290
Til toppen