6.7 Gebyr for eiendomsopplysninger

Stor-Elvdal kommune inngikk i 2010 avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS for formidling av eiendomsinformasjon.

Ved å gå inn på www.ambita.no finner en alle tilgjengelige produkter og priser. Da prisene fra Ambita kan endre seg i løpet av året så har vi her bare en oversikt over tilgjengelige produkter fra leverandør.

Pris – salg av eiendomsopplysninger fra kommunen eks.mva – enkeltprodukt

For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: https://stor-elvdal.e-torg.no/

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger
Gebyrer 2023 2024
Eiendomsinformasjon 290 290,-
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt
Digitale Kartdata
Grunnkart 350 350,-
Ledningskart 350 350,-
Ortofoto-farge 350 350,-
Målebrevskopi 290 290,-
Naboliste 290 290,-
Godkjente bygningstegninger 420 420,-
Byggevedtak 290 290,-
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 290 290,-
Seksjonering 220 220,-
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 420 420,-
Innsendte arealplaner 420 420,-
Tilknytning vann og avløp 290 290,-
Adkomst til eiendommen 290 290,-
Kommunale avgifter og gebyrer 350 350,-
Legalpant 290 290,-
Til toppen