Dagsturhytta

Per kommunestyrevedtak 14.12.22  er Prosjekt Dagsturhytta, av økonomiske hensyn, tatt ut av budsjettet for perioden. 

Dagsturhytta

Status dagturhytta 2023

Prosjektet ble ikke vedtatt prioritert i budsjettet for 2023 av budsjettmessige årsaker. Det kan likevel la seg gjøre å realisere bygging av Dagsturhytta dersom en finner alternative løsninger for finansiering av kommunens egenandel på kr 150 000 pluss kostnader til tomt og drift innen 2024. 

Det kom inn flere gode forslag til plassering av Dagsturhytta i løpet av høsten og vinteren 2021/2022, og en tverrfaglig gruppe med medlemmer fra administrasjonen, politikerne og fra frivillige lag og foreninger har jobbet videre med prosjektet, og målet var å sette den opp i løpet av 2023.

 
Dagsturhytta skal være en rasteplass og et «kortreist» turmål både på den lille hverdagsturen og i helgene. Vi tar derfor også hensyn til om området innbyr til utendørs aktiviteter på ulike årstider, og om selve turen til dagsturhytta er trivelig og kan tilpasses flere brukergrupper. Målgruppen er særlig barn, eldre og folk uten turerfaring. Hensyn til skogbrannfare og forventet skogskjøtsel er også vesentlig. Voksende skog kan ta hele utsikten eller markberedning og skogplanting gjør området lite egnet.

 
Alle innkomne forslag ble vurdert ut fra kriterier fra prosjekteier i Innlandet fylkeskommune. Flere av forslagene ble lagt vekk på grunn av manglende aksept fra grunneier, og det samme gjaldt foreslått plassering på skogbrannutsatte furumoer. I løpet av våren og sommeren 2022 var det flere befaringer, informasjonsdeling og diskusjoner med involverte. Prosjektledelser Tuva Eiklid i IFK deltok på befaring sammen med saksbehandlere fra forvaltning, eiendom og kultur, politisk ledelse og frivilligheten representert ved DNT Åmot og Stor-Elvdal og idrettsrådet i juni. Gjennom hele perioden har det vært åpnet for at folk kunne komme med nye forslag. Alternativene Andråsberget, Hammarkollen og Støjordet ble vurdert som aktuelle for videre vurdering. Befaring i juni viste at turen opp til Andråsberget opplevdes som litt for lang, bratt og «lite interessant», og det var vanskelig å finne en plassering med utsikt over tid og uten sjenerende nærhet til telemast og høyspentlinje.


En dagsturhytte skal fylle mange funksjoner, og Arkadia Landskap AS ble forespurt om en enkel vurdering på bakgrunn av gitte kriterier, arbeidsgruppas oppsummeringer. Både Hammarkollens vestside og Støjordet ved Glomma sør for Sundflobrua gjenstod som aktuelle og velegnet. Hammarkollen kan skilte som bygdas fremste utsiktspunkt og turmål, mens Støjordet har fortrinn med nærhet til Glomma, god plass til varierte aktiviteter, enkel tilrettelegging for bevegelseshemmede og enkel tilgang for vedlikehold. Prosjektet ble inntil videre lagt på is av budsjettmessige årsaker. Eventuell ny utredning kan omfatte andre alternativer til plassering og finansielle løsninger​

arkitekt illustrasjonsbilde av plassering av dagsturhytta ved vannkanten i skogsområde - Klikk for stort bilde RAM arkitektur v/Peer Bull-Hansen

Kontakt oss

Janne Mellum
Enhetsleder - Kultur og idrett
E-post
Telefon 47 75 12 16
Til toppen