Omsorgsboliger og helsehus

I prosjektet omsorgsboliger/helsehus jobbes det i øyeblikket med kravspesifikasjon for videre behandling og anbudkonkurranse. Prosjektet er noe endret i forhold til utgangspunktet, ved at kommunen har valgt å se på løsninger med samlokalisering av helsesektoren. 

Fremdriftsplan for Helsehus/Omsorgsboliger

Les mer om prosjektet i oversikten under.

Anbudskonkurranse

BHO (byggherre ombud), januar 2023

Byggesøknad/rammesøknad

Byggesøknad/rammesøknad, januar/februar 2023

Kontrahering totalentreprenør

Kontrahering totalentreprenør, BHO. juni 2023. Skanska Husfabrikker er entreprenøren som skal gjennomføre byggeprosjektet.

Oppdatering per 29. juni 2023

Kommunestyret vedtok ny ramme på kr. 201 mill. for prosjektet etter at anbudskonkurransen ble avsluttet og tilbudet ble ferdigforhandlet. Skanska Husfabrikken er valgt entreprenør og starter umiddelbart forberedelser til oppstart og detaljprosjektering. Det er gjort noen endringer i prosjektet gjennom forhandlingsfasen som har bidratt til at vi kom i mål i forhold til total kostnad. Det reviderte tilbudet medfører ingen endringer i prosjektets funksjoner og kvalitet. Omsorgsboligene med fellesareal fremstår som tidligere med samme areal. Alle funksjoner er ivaretatt i helsehuset og alle tiltak som genererer tilskudd er ivaretatt.

Oppdaterte tegninger

Kontraktsinngåelse entreprenør

Skanska Husfabrikken og Stor-Elvdal kommune har underskrevet kontrakt på totalenterprise for prosjekt omsorgsboliger og helsehus.

Fra v. prosjektleder Aleksander Halvorsen, anleggsleder Ola Holmestad, tilbudsleder Trond Austad, administrerende direktør Tore Sandnes, komm - Klikk for stort bildeFra v. prosjektleder Aleksander Halvorsen, anleggsleder Ola Holmestad, tilbudsleder Trond Austad, administrerende direktør Tore Sandnes, kommunedirektør Nils Kvilvang, avdelingsingeniør Ruth Marie Nymark og sektorleder Vidar Austeng-Jørgensen SEK

 

16.08.2023 12:00

Oppstart detaljprosjektering

Oppstart detaljprosjektering, august 2023

Byggestart

Byggestart, september 2023

Ferdigstillelse/overtagelse

Byggetid estimert 12-24 måneder. Ferdigstillelse/overtagelse, april 2025.

Det er planlagt et nybygg med 18 omsorgsboliger med totalt 20 omsorgsplasser, administrasjonsfløy for HDO og hjemmetjenesten og hjelpemiddellager som omfatter et brutto areal på ca 2000 m2. Dette er tenkt etablert i tilknytning til eksisterende sykehjem (Moratunet), på nordsiden.
I tillegg er det planlagt et nybygg over to plan med et brutto areal på ca. 800 m2 integrert på sørsiden av Moratunet. Dette skal inneholde fysioterapi med treningsrom i første etasje og helsestasjon og legekontor i andre etasje.

Det er og tenkt en oppgradering av tekniske installasjoner og noe overflater (tak, gulv og vinduer) på gammel del av Moratunet. Ca. 300 m2 av første etasje Moratunet vil bli ombygd og tilpasset legekontoret og andre helserelaterte oppgaver.
Til toppen