Svømmehall

Per kommunestyrevedtak 14.12.22  er Prosjekt Totalrenovering av svømmehall, av økonomiske hensyn, tatt ut av budsjettet for perioden. 

Totalrenovering av svømmehall

Svømmehall - Klikk for stort bildeSvømmehall SEK

 

 Svømmebassenget ved Stor-Elvdal ungdomsskole måtte stenges av flere årsaker; hensyn til ansattes sikkerhet ved blanding av kjemikalier, skader på konstruksjonene, brann-/lydforhold, rensing av klorvann/utslipp, ventilasjon og varme og generell slitasje/behov for modernisering.

I tråd med kommunestyrets vedtak om å totalrenovere svømmehallen ved Stor-Elvdal Ungdomsskole er det nå etter grundige forundersøkelser og forprosjektering gjennomført detaljert prosjektering av rådgiverselskapet Sweco AS, som nå skal ut på anbud for utførelse. Prosjekteringen viser et kostnadsestimat langt over bevilget ramme. Det er derfor jobbet frem alternativ løsning og plassering.  Dette forprosjektet forventes tatt til politisk behandling innen utgangen av 2022.

Kontakt oss

Jan Tore Myrbakken
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift
E-post
Telefon 41 52 40 40
Til toppen