Fritidskortet

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling.

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Søk tilskudd til deltakeravgift/kontingent til fritidsaktiviteten din

Fritidskortet for barn og unge i Stor-Elvdal gjelder for alle barn fra 6-18 år. Fritidskortet gir tilskudd på inntil kr 1000 pr barn/ungdom pr halvår. Pengene skal brukes til deltakeravgift til en fritidsaktivitet.

Du kan sende oss:

  • Bekreftelse fra kontaktperson i den aktiviteten du vil delta på
  • Eller bekreftelse/kvittering på at kontingenten er betalt
  • Har du betalt årskort? Vi må ha ny søknad for hvert halvår, send kvitteringen på nytt og skriv at søknaden gjelder vår 2021.

Husk å få med ditt bankkontonummer og navn på kontoeier for utbetaling av tilskudd

Sendes til:

Marit Solberg. E-post: marit.solberg@stor-elvdal.kommune.no

eller

Stor-Elvdal kommune, postboks 85, 2481 Koppang, eller legge det i postkasse utenfor kommunehuset

Her er noen eksempler på aktiviteter der du kan bruke fritidskortet

Ski - langrenn.

Ski – skiskyting

Ski – alpin (Tekna Park)

Hockey

Fotball

Håndball

Orientering

Skyting

Motorcross

Sykkeltrening

Turn   

Riding og hesteaktiviteter

Kulturskoleaktiviteter

Spille i korps

Teater

Koppang treningssenter

Kom gjerne med ønsker om andre aktiviteter eller tilbud

Du må være registrert bosatt i Stor-Elvdal, men kan bruke tilskuddet til aktiviteter i annen kommune

Kontakt oss om du lurer på noe.

Kontakt oss

Janne Mellum
Enhetsleder - Kultur og idrett
E-post
Telefon 47 75 12 16
Marit Solberg
Barnevernleder
E-post
Telefon 47 48 41 92
Til toppen