Besøkssenter Rovdyr Østerdalen

Velkommen til Besøkssenter rovdyr. I mange år var rovdyrene nærmest utryddet i Norge. Nå er de tilbake. Til glede for noen, til fortvilelse for andre. Folk flest vil ha både husdyr på beite og rovdyr i skogen. Hvordan kan vi få det til? Hva vet vi egentlig om de store rovdyrene?

Rovdyrskolen

Jerv - Klikk for stort bildeJerv Arne Nævra  

Rovdyrskolen er et gratis, pedagogisk opplegg som tilbys til skoleklasser, barnehager og andre grupper. Klikk deg inn her for å lese om oppleggene til de ulike sentrene, og hvordan du kan booke en Rovdyrskole!

Bli kjent med rovdyrene

På sidene våre har vi samlet faktabasert og objektiv informasjon om de fire store rovdyrene, i tillegg til kongeørn. Klikk deg inn her for å bli kjent med gaupe, bjørn, ulv, jerv og kongeørn!

Gaupe - Klikk for stort bildeGaupe Matthieu Ever  

Rovdyr og samfunn

Bjørn - Klikk for stort bildeBjørn Tommy Simonsen  

Både mennesker, rovdyr og byttedyr vil ha plass i naturen, men om vi alle skal bruke den må vi lære å dele. Noen ganger kan det være konflikter mellom ulike ønsker, og rovdyrdebatten er preget av mange sterke følelser. Her kan du lære mer om konflikten, forvaltning og hva myndighetene har bestemt om rovdyrene våre.

Kontakt oss

xx

yy

 

Til toppen