Planstrategi

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jfr. lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven §10-1. 

Du kan og lese mer i regjeringens veileder til planstrategi. (PDF, 5 MB)


Planstrategi 2011-2015 (PDF, 5 MB)

Til toppen