Reguleringsplaner under arbeid

Arbeidet med reguleringsplaner gjøres kjent i 3 faser av prosessen

  • Varsel om oppstart av planarbeid
  • Offentlig ettersyn/høring av planforslag
  • Kunngjøring av vedtak

Informasjon om planene finner dere i oversikten under.

Artikkelliste

Til toppen