Alkoholforebygging – en viktig kommunal oppgave

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest helseskade i Norge. 

Av-og-til

Oslo Economics har beregnet at alkoholbruk koster samfunnet opp mot 100 milliarder kroner i året gjennom tapt helse og livskvalitet, sykefravær og kostnader til helse- og velferdstjenester. Samfunnet har derfor mye å tjene på å forebygge skadelig alkoholbruk i befolkningen.

Alkoholforebygging har en naturlig plass i det lokale folkehelsearbeidet og kommunens arbeid med å sikre gode oppvekstmiljøer. Av-og-til er finansiert via Helsedirektoratet, blant annet for å bistå norske kommuner med alkoholforebygging.

Det er mange grunner til å forebygge. Visste du at…?

  • Alkohol øker risikoen for mer enn 200 sykdommer? Blant dem er flere typer kreft, hjerteproblemer, demens, angst og depresjon
  • 1 av 7 nordmenn drikker på en måte som kan skade en selv eller andre?

Du kan lese mer om Av-og-til på https://avogtil.no 

Av-og-til
Til toppen