Aktuelt

Vedlikeholdsarbeid på Atna bru starter 11. april

Ny kantdrager, nytt rekkverk, mindre breddeutvidelse, forsterkning av stålbjelkene, skifte av fuger og ny asfaltbelegning er arbeidene som skal gjøres.

Folkevalgtdag i Stor-Elvdal kommune

Tirsdag 21. mars 2023 gjennomførte Stor-Elvdal kommune folkevalgtdag for folkevalgte og administrasjon v/kommunedirektørens ledergruppe.

KF Stor-Elvdal kommuneskoger søker ny daglig leder

 

Utstyrssentralen flytter til Aktivitetshuset

Arbeidet med nye lokaler og mer utstyr er i gang for utstyrssentralen.

Gjennomføringen i videregående opplæring har økt

Tilstandsrapporten for barnehage og grunnskole ble behandlet i Kommunestyret 15. mars.  Rapporten viser blant annet at gjennomføringen i videregående opplæring har økt med 9 % fra siste måling.  Gjennomføring i videregående opplæring er viktig for livsmestring og muligheten for arbeid.

Se kommunestyret den 15.03.2023 her

Møtestart 17:00. Sendingen starter ca. 16:45

Ny publikumsrekord for Stor-Elvdal folkebibliotek

Hvert år sitter alle biblioteksjefer i landet og registrerer aktiviteten de hadde i året som gikk. Som lovpålagt tjeneste er dette en av pliktene som må oppfylles. Statistikken sendes inn til Nasjonalbiblioteket og blir tatt med i den nasjonale bibliotekstatistikken. 

Offentlig søkerliste for stillingen som kommunedirektør

15 personer søkte på jobben. Se fullstendig liste i lenken under. 

Henstilling til besøkende på sykehjemmet

Behov for tilstrekkelig behandlings- og hviletid for beboere

Kulturnytt for mars 2023

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Til toppen