Aktuelt

Septikrenovasjon 2024

Gudbrandsdal Miljø AS vil nå startet årets slamtømming for private avløpsanlegg. Ordinære tømminger skjer etter oppsatt rute og du trenger ikke bestille dette. Ruten starter helt sør i kommunen og fortsetter nordover.

Skogbrannfare

Pressemelding fra Brannsjefutvalget Innlandet 21.05.24. For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Det er meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i skogbrannfaren. Brannsjefene i Innlandet er bekymret for utviklingen, da det allerede har vært mange skogbrannhendelser den siste uka. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser relatert til skog og innmark så langt i år.

Utdanningsdirektoratet fornøyd etter besøk

I forbindelse med at Stor-Elvdal kommune deltar i Læringsmiljøprosjektet i pulje 7, kom Utdanningsdirektoratet på besøk 16. mai, sammen med representanter fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger og Statsforvalteren i Innlandet. Kommunen fikk svært gode tilbakemeldinger på arbeidet som er lagt ned så langt i prosjektet.

Alkoholforebygging – en viktig kommunal oppgave

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest helseskade i Norge. 

Høring – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Formannskapet i Stor-Elvdal kommune vedtok 10.04.2024 å legge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ut på høring. Standard abonnementsvilkår er utarbeidet av Kommuneforlaget og består av administrative og tekniske bestemmelser.

Program for 17. mai på Koppang

Her er programmet for 17. mai på Koppang. Været ser ut til å holde seg og alt ligger til rette for en strålende nasjonaldag.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vollrusta massetak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Vollrusta sandtak sørøst for Spongøya, i Stor-Elvdal kommune. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3.

Restaureringen av steinbruene over Kjemåa i Gamle Kongeveg fortsetter i sommer.

Nordre bru vil bli fullstendig demontert mens arbeidet pågår, og strekningen fra Koppangshammeren gård til Bakken småskole blir derfor stengt mens arbeidet pågår.

Nystu sommeren 2024-  blir det liv på tun og i stuer?

Nytt arbeidsmøte om Nystu Trønnes i Rødbygningen den 23.05 kl 18.00.

Stor-Elvdals sprekeste deltok på Holmenkollstafetten lørdag 4. mai 2024

Fjerde året Stor-Elvdal kommune stiller lag i vårens vakreste eventyr

Til toppen