Åpent folkemøte om felles Sti- og løypeplan for Sølnkletten

Sølnkletten er utpekt som ett av ti nasjonale villreinområder, dvs. et villreinområde som anses som særlig viktig. Kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal har arealer innenfor Sølnkletten villreinområde.

Sollia skole, onsdag 07.02.24 klokka 18.00-20.00.

Initiativtaker for samarbeidsprosjektet er Sølnkletten villreinområde v/ Christian P Mathiesen.

Prosjektet har som målsetting å utarbeide en felles sti- og løypeplan på tvers av kommunegrenser innenfor Sølnkletten villreinområde. Sluttproduktet vil bli en temaplan med temakart som viser stier og løyper, har retningslinjer for utsetting av ulike former for turposter samt viser sentrale områder som reinen i området benytter og der ferdsel bør unngås.

Du som har viktig lokalkunnskap inviteres derfor til åpent folkemøte for å komme med innspill til arbeidet.

Kart, Sølkletten - Klikk for stort bilde Ill
Til toppen