Avslutning av tilsyn med sosiale tjenester i Nav - Stor-Elvdal

Lovbruddet som ble påvist under tilsynet er rettet.

Som del av landsomfattende tilsyn, gjennomførte Statsforvalteren i Innlandet tilsyn med Stor-Elvdal kommune, i perioden 07.11.2022 til 17.11.2022, og til endelig tilsynsrapport av 24.01.2023. 

Tema for tilsynet var Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov, i saker som gjelder økonomisk stønad. Herunder også om tjenestene etter sosialtjenesteloven blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at barna får trygge og gode tjenester.

Formålet med alt tilsyn er å bidra til nødvendig forbedring for å styrke kvaliteten i tjenestene, og bidra til rettsikkerhet og tillit.

Statsforvalteren i Innlandet mener at Stor-Elvdal kommune og Nav-kontoret har gjennomført nødvendig endring i praksis, i tråd med gjeldende regelverk. Statsforvalteren i Innlandet vurderer også at den delen av tjenesten som var tema for tilsynet, nå er underlagt tilstrekkelig styring og kontroll. Lovbruddet som ble påvist under tilsynet er dermed rettet.

Til toppen