Bondens nettverk – et sikkerhetsnett for bonden

Landbruket står ovenfor stadige nye utfordringer. Bondens nettverk fungerer som et sikkerhetsnett og er viktig for beredskapen. Utfordringene i landbruket kan være knyttet til mental helse, men også behov for praktisk hjelp eller faglige agronomiske råd. 5. mars inviterer Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) region Innlandet til webinar og fagkurs i samarbeid med Innlandet Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune.

Hvordan jobbe med nettverkene?

Tema er hvordan vi skal jobbe videre med de nettverkene som er etablert og hvordan vi skal få etablert nettverk i de kommunene og regionene som ikke har det i dag.

Vi vil også belyse koblingen mellom Bondens nettverk og beredskapsarbeidet i kommunen.

Målgrupper

Målgrupper er blant annet ansatte på landbrukskontorene i kommunene, representanter fra psykisk helsetjeneste/kommunepsykolog i kommunene, etablerte Bondens nettverk, faglagene, partnerskap landbruk, ansatte hos Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune, Mattilsynet, Naturbruksskolene og Fagskolen Innlandet.

Forsikring hvis noe skjer

God mental helse blant norske bønder er viktig for et godt og forsvarlig dyrehold, matsikkerheten i samfunnet, lokalsamfunn, men ikke minst for at bonden selv skal ha et godt liv.

Nettverket handler ikke bare om psykisk helse, men også om praktisk hjelp og faglige råd – eller bare å ha noen som lytter.

Bondens nettverk er som forsikring. Man håper ikke å få bruk for den, men den er veldig god å ha den dagen noe skjer.

Ingen påmelding til webinaret.

Klikk her for å bli med

Se fullstendig program her. (PDF, 480 kB)

Til toppen