Brannøvelse på Evenstad

Midt-Hedmark brann og redningstjeneste gjennomfører en nedbrenningsøvelse på Evenstad, lørdag 13.04.24 fra klokken 10:00

Det vil bli en del synlig røyk i området.

Du finner MHBR på følgende plattformer – FØLG OSS:
Facebook: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Instagram: midthedmarkbrannogredning

Til toppen