Brukerrepresentant til styret i kommuneskogen

Styret i KF Stor-Elvdal kommuneskoger ønsker forslag på styremedlem og vara-styremedlem som skal velges blant brukere av kommuneskogen. Det er ønskelig med forslag på både kvinne og mann.

Styret i kommuneskogen innstiller på representant og vararepresentant til kommunestyret, som vedtar endelig i kommunestyremøtet 06.12.2023.

Forslag sendes til leder Even Moen på epost: even.moen@stor-elvdal.kommune.no

Frist: 20.11.2023

Til toppen