Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2024 legges nå ut til offentlig ettersyn i fire uker.   

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker før 1. mars. Skattelistene legges ut i papirversjon på Stor-Elvdal bibliotek i Besøkssenter Østerdalen og her på kommunens hjemmeside.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp.

Fritak fra eiendomsskatt

Enkelte eiendommer skal ha helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt. Dette framgår av §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven. Komplett liste over de eiendommer og bygninger som fritas er lagt ut under offentlig ettersyn. Eier/fester som mener de skulle ha hatt fritak, men ikke har fått det, kan søke om fritak.

Klage på eiendomsskattetakst for eiendommer med grunnlag fra Skatteetaten

Er eiendommen din en boligeiendom med takst fra formuesgrunnlag (fremgår av tilsendt skatteseddel) så er dette basert på boligverdi fastsatt av Skatteetaten og henvendelser vedrørende dette grunnlaget må rettes til Skatteetaten. Eiendomsskattegrunnlag for 2024 hentes fra Skattemelding for 2022.

Skatteetatens boligverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes i Skattemelding for 2022.

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil, eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din for 2022 er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/

Mener du grunnlaget for din eiendomsskatt er for høy må du altså klage til Skatteetaten og ikke kommunen for disse eiendommene.

Klage på eiendomsskatt på eiendom med kommunal takst

Ønsker du å klage på eiendomsskattetaksten for en eiendom som har fått vedtatt kommunal takst så rettes denne klagen til kommunen.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må fremsettes skriftlig innen seks uker fra eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn og skatteseddel er sendt deg (senest 1. mars). 

Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes og sendes:

Stor-Elvdal kommune
Eiendomsskattekontoret
Storgata 120
2480 Koppang
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stor-Elvdal kommune eiendomsskattekontoret (tastevalg 2) eller via epost, postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Til toppen