Eier du et verneverdig bygg eller kulturminne?

Nå kan du søke tilskudd til istandsetting. Kulturarv Hedmark er Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen Hedmarks tilskuddsordning for kulturarv i tidligere Hedmark fylke. Satsingen lanseres i 2023 og skal gå over tre år. 

Gå til søknadsportalen

Sparebankstiftelsen Hedmark og Fortidsminneforeningen går sammen om et prosjekt som skal gi kulturminnevernet i det tidligere fylket Hedmark er stort løft. Sparebankstiftelsen bidrar med 13 millioner kroner, mens Fortidsminneforeningen skal sørge for gjennomføringen av prosjektet.

Målet med de treårige prosjektet er todelt: å sørge for at flere verneverdige bygninger i Hedmark blir tatt vare på og å øke både kunnskapen om tradisjonelt bygningsvern og antallet tradisjonshåndverkere i området.

Satsingen består av en søkbar tilskuddsordning for eiere av verneverdige bygninger i området og kurs for etablerte håndverkere, lærlinger og skoleelever.

Tilskuddsordningen

11,5 millioner kroner skal deles ut til private og offentlige istandsettingsprosjekter i Hedmark i årene 2023-25.

Hva slags prosjekter kan få støtte gjennom ordningen?

  • Eiere av verneverdige bygg og kulturminner i Hedmark kan søke om tilskudd til istandsetting.
  • Dersom det søkes midler til et bygg som eies av det offentlige, vil det stilles krav om formidling og kurs som del av istandsettingsarbeidene, og at dette retter seg mot håndverkere og eiere utenfor organisasjonen.
  • Kulturhistoriske bygninger og kulturminner som er synlige og/eller tilgjengelige for allmennheten vil prioriteres i tilskuddsbehandlingen.

Les mer hos fortidsminneforeningen

Til toppen