Henstilling til besøkende på sykehjemmet

Behov for tilstrekkelig behandlings- og hviletid for beboere

Korttidsavdelingen:

Ulike helseutfordringer vil kunne medføre behov for intensivering av ulike behandlings- og treningsopplegg.   

Vi ønsker å prioritere gjennomføring av ulike behandlings- og treningsopplegg til pasientene i avdelingen.

Individuelle hensyn i forhold til kontakt og besøk utover henstillingen om å følge besøkstidene, vil selvfølgelig være mulig

Besøkstidene i korttidsavdelingen ALLE DAGER

10:00 - 12:00

17:00 - 19:30

 

Telefonnummer til korttidsavdelingen: 474 58 429

 

 

 

Langtidsavdelingen:

Behovet for tilstrekkelig balanse mellom aktivitet og hvile er en av flere grunnleggende elementer gjennom alle livets faser. Vi ønsker å imøtekomme de grunnleggende elementene på en best mulig faglig forsvarlig måte for våre beboere.

Individuelle hensyn i forhold til kontakt og besøk utover henstillingen om å følge besøkstidene, vil selvfølgelig være mulig

Besøkstidene i langtidsavdelingen ALLE DAGER

10:00 - 12:00

17:00 - 19:30

 

 

Telefonnummer til langtidsavdelingen: 474 58 422 eller 950 47 155

Til toppen