Høring – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Formannskapet i Stor-Elvdal kommune vedtok 10.04.2024 å legge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ut på høring. Standard abonnementsvilkår er utarbeidet av Kommuneforlaget og består av administrative og tekniske bestemmelser.

Abonnementsvilkårene fastsetter hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. 

I tillegg stiller abonnementsvilkårene krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Høringssvar

Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller i brev til Stor-Elvdal kommune, Storgata 120, 2480 Koppang.

Merk høringssvaret med 2023/774.

Høringsfristen er 14. juni 2024.

Høringsforslag

Til toppen