Informasjon om arbeid med snøscooterled i Stor-Elvdal

I Stor-Elvdal kommune utarbeides snøscooterled som en del av arbeidet med ny kommuneplan. Dette er i henhold til vedtatt planprogram og politisk bestilling.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Siden scooterleden ikke er et frittstående prosjekt må den følge prosessen for kommuneplanen som er et mer omfattende og tidkrevende arbeid. Foreløpig er det foreslått hvor leden skal gå. Foreslått led er kartfestet med gps registrering, konsekvensutredet og grunneieravtaler er innhentet. 

Det jobbes for at kommunen skal ha scooterled på plass neste vinter.


 

Til toppen