Ønsker du å bli meddommer?

Stor-Elvdal kommunestyre skal i løpet av våren velge nye meddommere til Eidsivating lagmannsrett, Østre Innlandet tingrett og Østre Innlandet jordskifterett. 

Vi trenger meddommere til Østre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett og Østre Innlandet jordskifterett for perioden 1. januar 2025 – 31. desember 2028. Vil du gjøre en viktig innsats for samfunnet? Er du mellom 21 og 70 år, behersker norsk og har rent rulleblad, så kan du søke!

Mer informasjon finner du på norges domstolers hjemmesider.

Hvem kan bli meddommer?

”Folk flest” kan bli meddommere, men lovverket stiller noen krav til hvem som kan bli meddommer. Noen av disse kravene er at:

  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2025.
  • du snakker og forstår norsk.
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
  • du bør ha noe digital kompetanse.
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn.
  • utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72
Vi gjør oppmerksom på at Stor-Elvdal kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.
 

Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.
Forslag sendes til postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller Stor-Elvdal kommune, Storgata 120, 2480 Koppang innen 5. april 2024.

Om du har spørsmål, kan disse rettes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Kommunen vil gjerne ha tilbakemelding fra lagrettemedlemmer og meddommere i inneværende periode om ønske om gjenvalg eller ikke.

Til toppen