Politikere i møte med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) om svømmeopplæring

Onsdag denne uka møtte politikerne engasjerte FAU-medlemmer hvor temaet var svømmeopplæring i skolene.

Møtet var en oppfølging etter dialogen mellom FAU og Kommunestyret før sommerferien. Kommunens svømmebasseng har vært stengt siden 2019 og FAU er opptatt av at svømmeopplæringen må prioriteres.

Administrasjonen la frem hvilke erfaringer skolene har med svømmeopplæring i Åmot og Rendalen, samt hvilke muligheter som finnes når det gjelder svømmeopplæring lokalt, blant annet muligheten for opplæring utendørs som også er en lovpålagt del av svømmeopplæringen.

Politikerne og administrasjonen fikk gode innspill fra FAU som tas med i det videre arbeidet.

Til toppen