Restaureringen av steinbruene over Kjemåa i Gamle Kongeveg fortsetter i sommer.

Nordre bru vil bli fullstendig demontert mens arbeidet pågår, og strekningen fra Koppangshammeren gård til Bakken småskole blir derfor stengt mens arbeidet pågår.

Norsk vegmuseum har ansvar for kulturminner i Statens Vegvesen, og i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner har Stai-Koppang vegmiljø, steinhvelvbruer fra 1830 blitt tildelt objektnummer 83.

Restaureringen av disse ble påbegynt i 2023, men viste seg mer omfattende enn antatt.

Arbeid ved Nordre Kjemåa bru - Klikk for stort bildeArbeid ved Nordre Kjemåa bru Statens Vegvesen

Arbeidet med restaurering av søndre og nordre bru over Kjemåa fortsetter derfor i år, og skal etter planen avsluttes i løpet av august. 

Restaureringsarbeidet finansieres av Statens Vegvesen ved Vegmuseet, og foregår i samarbeid med kommunen, profesjonelle tørrmurere og lokale entreprenører. Les mer om prosjektet her. (PDF, 894 kB)

Demontering av bru

Det vil foregå demontering av Nordre Kjemåa bru f.o.m. 14. mai 2024 til ut i uke 21. Det vil bli noen ukers opphold før brua skal gjenoppbygges i uke 24-25. Dette vil foregå som et kurs i dagene 12.-15. juni med lokale entreprenører der selve hvelvbuen vil bli gjenoppbygget/rekonstruert. Det vil bli et opphold i arbeidene gjennom sommerferien. Videre arbeid med muring av selve brua med murer og rekkverk vil skje i uke 33-34 med kurs i tidsrommet 15.-17. august. 

Kursene i tørrmuring finansieres med midler fra "Utvalgt kulturlandskap Koppangsøyene", da det vil ha stor verdi å ha håndverkere med denne kompetansen i lokalmiljøet.

Les mer om prosjektet her. (PDF, 894 kB)

Vegvalg- Nasjonal verneplan. Veger- bruer- vegrelaterte kulturminner (Statens Vegvesen 2002) finner du her. (PDF, 25 MB)

Til toppen