Septikrenovasjon 2024

Gudbrandsdal Miljø AS vil nå startet årets slamtømming for private avløpsanlegg. Ordinære tømminger skjer etter oppsatt rute og du trenger ikke bestille dette. Ruten starter helt sør i kommunen og fortsetter nordover.

Alle eiere vil motta en SMS i forkant av tømmingen og en kvittering når tømming er utført.

Vi oppfordrer alle til å gjøre kummene tilgjengelig og merk gjerne lokket med en spade, stav eller liknende slik at renovatøren lett finner tanken.

Trær, busker, brennesle etc. som er til vesentlig hinder må fjernes av anleggseier før tømming.

 Ordinær tømming av tette tanker og slamanlegg som må tømmes helt blir utført til høsten.

 

Kontakt slamrenovatør:

Gudbrandsdal Miljø AS

61 29 60 00

post@gmiljo.no

Til toppen