Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark - søknadsfrist 10. oktober

Du kan nå søke leiekjøringsløyve for snøskuter.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Navn og fullstendig adresse på søker.
  • Opplysninger om kjøretøytype
  • Formålet med transporten.
  • Start og stoppested for kjøringen med kart over kjøretrasè.
  • Antall turer.

Kart til søknad om motorferdsel i utmark

For best mulig dokumentasjon skal det følge med et kart med alle søknader om motorferdsel i utmark. Her skal omsøkt kjøretrasè markeres, eventuell start og landingspunkt ved bruk av helikopter.

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema krever elektronisk ID.

eller

Søknadskjema (papirskjema)

Skjema på papir sendes pr. e-post til: 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
eller pr. post til:
Stor-Elvdal kommune
2480 Koppang

Har du spørsmål ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du under.

Kontakt oss

Ann Kristin Sjøenden
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 94 00 85 54
Til toppen