Status på bredbåndsutbyggingen for Prestenget til Vangen og Atna

Eidsiva mangler fortsatt bestillinger for å igangsette utbygging. 

Status på bredbåndsutbygging for området Prestenget til Vangen og Atna er per i dag 21 bestillinger. For å kunne igangsette utbyggingen trenger Eidsiva minimum 34 bestillinger. Det betyr at det fortsatt mangler 13. Offentlige støttemidler som er avsatt til prosjektet er på kr. 6,4 mill.

Les mer om prosjektet på Eidsivas hjemmesider. 

Til toppen