Telerestriksjoner innføres med virkning fra midnatt 9.april

Stor-Elvdal kommune innfører telerestriksjon etter vegtrafikkloven §7.

Aksellastreduksjon ned til 4 tonn innføres for å forhindre ødeleggelse av utsatte veier, og gjelder i denne omgang:

- Øvre Båsrøstvei, Koppang

- Lyngstadveien, Sollia

Andre kommunale veier kan bli omfattet av restriksjonene på kort varsel.

Til toppen