Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid 2024

Innlandet fylkeskommune v/fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) bevilger tilskudd til forebyggende
trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, organisasjoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen forutsetter nødvendige bevilgninger. Den totale tilskuddsrammen i 2023 var på kr. 875 000.

Tilskuddsordningen omfatter i hovedsak tiltak rettet mot unge førere, innvandrere, MC-førere, eldre
trafikanter og syklister.
Blant tiltak som er aktuelle overfor disse gruppene er:

  • Tiltak/møteplasser for motorinteressert ungdom med fokus på risikofaktorer som fart, rus og manglende bruk av bilbelte. Tiltakene kan gjelde ungdom som kjører bil, traktor eller MC
  • Informasjonsarbeid/opplæring rettet mot innvandrere med fokus på grunnleggende trafikkregler for gående og syklende, bruk av sykkelhjelm og refleks, og sikring av barn i bil
  • Informasjonsarbeid/kurs rettet mot MC- førere med fokus på kjøreferdigheter, sikkerhetsutstyr og synlighet i trafikken
  • Informasjonsarbeid/kurs rettet mot eldre trafikanter med fokus på trygge ruter for gående og syklende, bruk av sykkelhjelm og refleks, og oppdatering på trafikkregler for gående, syklende og kjørende
  • Tiltak rettet mot ungdom og voksne som stimulerer til økt bruk av sykkelhjelm og refleks

Det oppfordres til tverrsektorielt samarbeid lokalt.


Søknad sendes på e-post til post@innlandetfylke.no. Søknadsfrist: 15. januar 2024.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Bjørn Ivar Vasaasen, e- post:
bjorn.ivar.vasaasen@innlandetfylke.no, tlf: 908 06 215.

Til toppen