Skolehelsetjeneste 5-20 år

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet h​elsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Til toppen