Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-20 år og helsestasjon for ungdom 13-24 år.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.

Artikkelliste

Kontakt oss

Eli Undseth
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 45 72 34 20
Siv Olafsen
Spesial sykepleier
E-post
Telefon 45 72 89 90
Til toppen