Nye vedtekter og retningslinjer for Kraftfond og Næringsfond

Stor-Elvdal kommunestyret vedtok 15.mars 2023 i sak 23/12 nye vedtekter og retningslinjer for Kraftfond og Næringsfond

Kraftfond

Hovedformålet med bruken av kraftfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter/næringsliv i kommunen. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Vedtekter Kraftfond her (PDF, 386 kB)

Du søker gjennom regionalforvaltning. Forklaring på søknadsprosessen finner du og der. Gå til søknadsportalen her.

Næringsfond

Målsettingen med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens muligheter til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet.

Vedtektene for det kommunale næringsfondet er utarbeidet i samsvar med til enhver tid gjeldene tildelingsbrev fra Innlandet Fylkeskommune, samt med bakgrunn i vedtektene for kommunens tidligere KRD-fond.

Vedtekter Næringsfond her  (PDF, 381 kB)

Du søker gjennom regionalforvaltning. Forklaring på søknadsprosessen finner du og der. Gå til søknadsportalen her.

Retningslinjer for Kraftfond og Næringsfond

Retningslinjene skal være med på å forenkle saksbehandlingen og gi politiske føringer på hvordan tildeling av midler fra Kraft- og Næringsfond i tillegg til vedtektene for den enkelte fondene.

Retningslinjer finner du her (PDF, 499 kB)

Til toppen