Kommuneplan

​Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, samt en handlingsdel (økonomiplan).

Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

Høringsparter kommuneplan (PDF, 49 kB)

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel

  1. Vedtatt - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 (PDF, 888 kB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 19.06.2019 (PDF, 979 kB)

Kommuneplanens arealdel

  1. Kommuneplanens arealdel 2003-2015 (PDF, 150 kB)
  2. Kommuneplanen kart 2003-2015

Rullering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

  1. Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel 2019-2040 (PDF, 986 kB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 19.06.2019 (PDF, 770 kB)
Til toppen