Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Sommerjobb 2019

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 16.01.2019 11:10:55
​​​​​Ønsker du deg sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for sommervikarer i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester, sektor for samfunnsutvikling og administrasjonen. Søknadsfrist 1. mars 2019.

 

​ Stilling Sommervikar
​ Sommerjobb 2019

Felles for stillingene

Søkere må beherske norsk – skriftlig og muntlig.

I søknaden må du opplyse om:

 • Ønsket arbeidssted, prioriter dersom du søker flere steder.
 • Dersom det er perioder du ikke kan jobbe må det oppgis i søknaden.

 

Du vil få opplæring. På noen arbeidsplasser innebærer det nettbasert opplæring i tillegg til praktisk opplæring.

 

Sektor for institusjonstjenester

Vi søker sommervikarer i ukene 26 - 33 ved Moratunet sykehjem. Behov for sommervikarer er størst i uke 29, 30 og 31, søkere som kan jobbe i denne perioden vil bli prioritert. Det er behov for vikarer til pleieavdelingene, vaskeri/renhold og kjøkken.  Søkere til arbeid i pleieavdelingene bør være over 18 år. De som tilsettes må kunne fremlegge politiattest jfr. Lov om helsepersonell m.v. § 20a. Krav om politiattest.

 

 Sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Søker sommervikarer i ukene 26 til og med 33. De som tilsettes må kunne fremlegge politiattest jfr. Lov om helsepersonell m.v. § 20a. Krav om politiattest.

 

 • Hjemmesykepleie:

  Søkere til hjemmesykepleien bør ha helserelatert utdanning (som for eksempel hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, sykepleier, sykepleierstudent) og ha førerkort for bil minimum klasse B.

   
 • Hjemmehjelp:

  Søkere til hjemmehjelpstjenesten må ha førerkort for bil minimum klasse B og kunne disponere egen bil. Kilometergodtgjørelse dekkes etter statens satser.

   
 • Granheim alderspensjonat:

  Søker personer over 18 år til arbeid i hjemmet og med personlig hygiene for beboere på alderspensjonatet. Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeid, men opplæring vil bli gitt dersom du ikke har erfaring.

   
 • Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi søker ferievikarer til arbeid med funksjonshemmede og utviklingshemmede. Vi tar gjerne imot deg med helse- og sosialfaglig bakgrunn, men det viktigste er dine holdninger og din evne til refleksjon. Søker må være over 18 år og det er en fordel om du har førerkort.

 

 • Stor-Elvdal kommunelegekontor

Søker sommervikarer (hjelpepleier/omsorgsarbeider/legesekretær/sykepleierstudent eller annen relevant utdanning) til ekspedisjon og sentralbord. Det er en fordel med datakunnskaper da det blir noe skrivearbeid. Søker må være over 18 år og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 

Sektor for samfunnsutvikling

Søker sommervikarer til lettere vedlikeholdsarbeid av bygninger og grøntarealer, og assistent på renovasjonsbil. Søkere bør være over 18 år. Førerkort klasse B er en fordel.

 

Administrasjon
Søker sommervikar til enkle administrative oppgaver på servicekontoret.

Søknadsfrist 01.03.2019
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 04.03.2019 14:51:28