Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Sommerjobb 2020

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 03.02.2020 14:07:14
Ønsker du deg sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester og sektor for samfunnsutvikling. Søknadsfrist 1. mars 2020.

 

​ Stilling Sommerjobb 2020
Felles for stillingene
 • ​Oppgi ønsket arbeidssted, prioriter dersom du søker flere steder
 • I søknaden må du opplyse om når du kan jobbe - og om det eventuelt er perioder du ikke kan jobbe
 • Søkere må beherske norsk - skriftlig og muntlig

Du vil få opplæring. På noen arbeidsplasser innebærer det nettbasert opplærling i tillegg til praktisk opplærling.

Søknadsfrist ​01.03.2020
De ledige sommerjobbene:

Sektor for institusjonstjenester

Søker sommervikarer i ukene 26 - 33. De som tilsettes og skal jobbe innen helse og omsorg må kunne fremlegge politiattest jf. Lov om helsepersonell mv. § 20a. Krav om politiattest.

 • Moratunet sykehjem
  Søker sommervikarer i ukene 26 - 33. Behov for sommervikarer er størst i uke 29, 30 og 31, søkere som kan jobbe i denne perioden vil bli prioritert. Det er behov for vikarer til pleieavdelingene, vasker/renhold og kjøkken. Søkere til arbeid i pleieavdelingene bør være over 18 år.
 • Hjemmesykepleie
  Søkere til hjemmesykepleien bør ha helserelatert utdanning (som for eksempel hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, sykepleier, sykepleierstudent) og ha førerkort for bil minimum klasse B.
 • Hjemmehjelp
  Søkere til hjemmehjelpstjenesten må ha førerkort for bil minimum klasse B og kunne disponere egen bil. Kilometergodtgjørelse dekkes etter statens satser.
 • Granheim alderspensjonat
  Søker personer over 18 år til arbeid i hjemmet og med personlig hygiene for beboere på alderspensjonatet. Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeid, men opplærling vil bli gitt dersom du ikke har erfaring.

 

Sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Søker sommervikarer i ukene 26 til og med 33. De som tilsettes må kunne fremlegge politiattest jf. Lov om helsepersonell mv. § 20a. Krav om politiattest.

 

 • Enhet tiltak for funksjonshemmede
  Vi søker ferievikarer til arbeid med funksjonshemmede og utviklingshemmede. Vi tar gjerne imot deg med helse- og sosialfaglig bakgrunn, men det viktigste er dine holdninger og din evne til refleksjon. Søker må være over 18 år og ha førerkort for bil minimum klasse B.
 • Stor-Elvdal kommunelegekontor
  Søker sommervikarer (hjelpepleier/omsorgsarbeider/legesektretær/sykepleierstudent eller annen relevant utdanning) til ekspedisjon og sentralbord. Det er en fordel med datakunnskaper da det blir noe skrivearbeid. Søker må være over 18 år og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 

Sektor for samfunnsutvikling

Søker sommervikarer i hovedsak til vedlikehold av grøntarealer. Lettere vedlikeholdsarbeid av bygg - og behov for assistent på renovasjonsbil kan forekomme.

Søkere bør være over 18 år.
Førerkort klasse B er en fordel.

Vår ref

​Sak 2020/411. Stilling 1.

​​​​
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktpersoner:
 • ​Moratunet sykehjem:
  • Enhetsleder Line Larsen Amundsen, tlf. 952 72 594
  • Enhetsleder Monica Sjøberg Øien, tlf. 976 83 614
 • Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og Granheim alderspensjonat:
  • Enhetsleder Hanne Rønning, tlf. 474 58 096
 • Enhet tiltak for funksjonshemmede:
  • Enhetsleder Nina Kværnæs, tlf. 989 02 054
 • Stor-Elvdal kommunelegekontor:
  • Enhetsleder Eli Løken, tlf. 976 61 305
 • Sektor for samfunnsuvikling:
  • Enhetsleder Ruth-Marie Nymark, tlf. 924 52 830
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har ca 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, privat videregående skole under planlegging og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 02.03.2020 00:55:14
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg