Brøyting strøing av kommunale veier

Snøen har lavet ned den siste tiden og mange har sikkert spørsmål og tilbakemeldinger rundt brøyting og strøing av kommunale veger. Her er en oversikt over organiseringen av vinterdriften.

Sesongen 2023-24 har Stor-Elvdal kommunes eget mannskap kun vinterdrift av kommunale veier på vestsiden av jernbanelinja. 

Kontaktperson ved spørsmål som gjelder disse veiene er Per Arne Myrbakken, tlf. 915 18 735

Våre øvrige kommunale veier og plasser driftes av entreprenører, og spørsmål knyttet til vedlikeholdet rettes direkte til dem:

  • Koppang sentrum østsiden av jernbanelinja: Arne Olsbakk Transport AS, tlf. 913 42 604
  • Øverengsmoen: Arne Olsbakk Transport AS, tlf. 913 42 604
  • Lyngstadveien, Sollia: Even Moen, tlf. 908 89 891
  • Atna sentrum: Oskarsen snø og hytteservice, tlf. 920 56 754
  • Evenstad: Ingar Helseth, tlf. 909 86 609
  • Steinvik: Roger Diseth, tlf. 919 24 670

Andre henvendelser av generell eller prinsipiell karakter rettes til Stor-Elvdal kommune, enhet eiendom og teknisk drift ved Jan Tore Myrbakken, se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Jan Tore Myrbakken
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift
E-post
Telefon 41 52 40 40
Til toppen