Fylkesveg 2188 Stai bru stenges i 10 uker

Stai bru over Glomma i Stor-Elvdal blir stengt fra mandag 18. september til slutten av november.

Det er funnet skader på brua som fylkeskommunen sin entreprenør BMO skal utbedre.

- Enkelte skadete deler må demonteres før ny del produseres. Dette gjør at det vil være perioder hvor det pågår liten aktivitet på brua, men brua vil likevel være stengt for trafikk ettersom deler er demontert, forteller byggeleder Borger Løfsgaard Kojedahl i Innlandet fylkeskommune.

I perioden Stai bru er stengt vil det bære skiltet omkjøring om Koppang og Evenstad.

Det vil bli lagt til rette for at gående og syklende kan krysse Stai bru i perioden brua er stengt for biler.

Til toppen