Voksenopplæringen på Koppang er fortsatt midlertidig stengt

Voksenopplæringen på Koppang er midlertidig stengt fra og med 21.8. på grunn av redusert kapasitet. Det er i den forbindelse opprettet et midlertidig samarbeid med Rendalen kommune som gir norskopplæring til elever med rett og plikt. Dette samarbeidet vil fortsette inntil kapasitetsutfordringen er løst.

Dersom du har behov for norskopplæring og/eller du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Stor-Elvdal kommune ved sektorleder Grethe Fjellberg eller postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontakt oss

Grethe Fjellberg
Sektorleder for oppvekst og utdanning
E-post
Telefon 62 46 46 00
Mobil 92 08 00 07
Til toppen