Årsplan Koppang barnehage

6 Kvalitetssikring

Dokumentasjon

Mål

Tiltak

 

Barnehagen har gode rutiner for dokumentasjon av barnas læring og personalets arbeid

 

 

 

 

Dokumentasjon overfor foreldre og samfunnet rundt oss:

 • Bilder og ”Photostory” fra dagligliv, aktiviteter, turer, arrangementer

 • Ukesrapporter fra hver avdeling i Visma foresatt appen + dagbokposter ved spesielle eventer

 • Gode og fleksible tema- og ukeplaner

 • Oppsummering av perioden i ”nyhetsbrev” til foreldrene

 • Barnas permer med bilder, tegninger og lignende

 • Innlegg på kommunens hjemmeside

 

Dokumentasjon til intern bruk:

 • Bruk av kartleggingsverktøy (TRAS, ALLE MED, Nya SIT) som forberedelser til foreldresamtaler ved behov

 • Observasjoner

 • Nedskrevne vurderinger/ evalueringer av aktiviteter / opplegg / tema / planer

 

 

Refleksjon og vurderingsarbeid

Mål

Tiltak

God kvalitet på tjenesten vi yter

 

 

 

Reflekterte ansatte med god kompetanse om arbeid med barn

Refleksjon og vurdering :

 • Barnehagens innhold og de voksnes arbeid vurderes kontinuerlig, med refleksjon som arbeidsform

Vi bruker pedagogisk analyse som verktøy. 

Vi:

 • Observerer egen praksis – ”hva gjør vi?”
 • Reflekterer over egen praksis – ”hvorfor gjør vi det, hva er bra, hva kan bli bedre?”
 • Forbedrer egen praksis – ”hvordan kan ting bli bedre?”
 • Vi veileder hverandre

 

Til toppen