Årsplan Koppang barnehage

6 Kvalitetssikring

Dokumentasjon

Mål

Tiltak

 

Barnehagen har gode rutiner for dokumentasjon av barnas læring og personalets arbeid

 

 

 

 

Dokumentasjon overfor foreldre og samfunnet rundt oss:

 • Bilder og ”Photostory” fra dagligliv, aktiviteter, turer, arrangementer

 • Ukesrapporter fra hver avdeling i Visma foresatt appen + dagbokposter ved spesielle eventer

 • Gode og fleksible tema- og ukeplaner

 • Oppsummering av perioden i ”nyhetsbrev” til foreldrene

 • Barnas permer med bilder, tegninger og lignende

 • Innlegg på kommunens hjemmeside

 

Dokumentasjon til intern bruk:

 • Bruk av kartleggingsverktøy (TRAS, ALLE MED, Nya SIT) som forberedelser til foreldresamtaler ved behov

 • Observasjoner

 • Nedskrevne vurderinger/ evalueringer av aktiviteter / opplegg / tema / planer

 

 

Refleksjon og vurderingsarbeid

Mål

Tiltak

God kvalitet på tjenesten vi yter

 

 

 

Reflekterte ansatte med god kompetanse om arbeid med barn

Refleksjon og vurdering :

 • Barnehagens innhold og de voksnes arbeid vurderes kontinuerlig, med refleksjon som arbeidsform

Vi bruker pedagogisk analyse som verktøy. 

Vi:

 • Observerer egen praksis – ”hva gjør vi?”
 • Reflekterer over egen praksis – ”hvorfor gjør vi det, hva er bra, hva kan bli bedre?”
 • Forbedrer egen praksis – ”hvordan kan ting bli bedre?”
 • Vi veileder hverandre

 

6.1 Avvik

Avvik registreres i NetPower. Alle ansatte er kjent med rutiner for å melde avvik. Foreldre blir informert om at avvik er meldt for barnet det gjelder. 

6.2 Dokumentasjon

MålTiltak

Barnehagen har gode rutiner for dokumentasjon av barnas læring og personalets arbeid 

 

Dokumentasjon overfor foreldre og samfunnet rundt oss:

 • Bilder og ”Photostory” fra dagligliv, aktiviteter, turer, arrangementer
 • Ukesrapporter fra hver avdeling i Visma foresatt appen + dagbokposter ved spesielle eventer
 • Gode og fleksible tema- og ukeplaner
 • Oppsummering av perioden i ”nyhetsbrev” til foreldrene
 • Barnas permer med bilder, tegninger og lignende
 • Innlegg på kommunens hjemmeside
 • Sosiale medier: Barnehagens FaceBook side, Barnehagens Instagramkonto.
 • Ukesoppdateringer på Visma
 • Informasjon ut i Visma foresatt appen

Dokumentasjon til intern bruk:

 • Bruk av kartleggingsverktøy (TRAS, ALLE MED, Nya SIT) som forberedelser til foreldresamtaler ved behov
 • Observasjoner
 • Nedskrevne vurderinger/ evalueringer av aktiviteter / opplegg / tema / planer

6.3 Refleksjon og vurderingsarbeid

MålTiltak

Det skal være god kvalitet på tjenesten vi yter.

 

 

 

Vi skal ha reflekterte ansatte med god kompetanse om arbeid med barn.

Refleksjon og vurdering :

 • Barnehagens innhold og de voksnes arbeid vurderes kontinuerlig, med refleksjon som arbeidsform
 • Systematisk evaluering: Arbeidet med årsplanen blir evaluert kontinuerlig ved bruk av ukesrapporter, avdelingsnytt og evalueringer i ped.ledermøter. Pedagogisk leder evaluerer i forkant av avdelingsmøter og sammen med de ansatte i avdelingsmøter. Felles gjennomgang med de ansatte i etterkant av hvert tema. 

 

Vi bruker pedagogisk analyse som verktøy. 

Vi:  

 • Observerer egen praksis – ”hva gjør vi?”
 • Reflekterer over egen praksis – ”hvorfor gjør vi det, hva er bra, hva kan bli bedre?”
 • Forbedrer egen praksis – ”hvordan kan ting bli bedre?”
 • Vi veileder hverandre – bruke veiledningskompetane 
Til toppen