Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Løypekjøringstilskudd og kulturmidler 2019

Av: Tore Sandberg | Publisert: 18.12.2018 14:19:02

Fristen for å søke løypekjøringstilskudd for 2019 er  8. januar. Søknadsfristen for andre kulturmidler er 15. februar. ​

I budsjettet for 2019 er det avsatt totalt kr 387 000 som skal fordeles som kommunale kulturmidler til løypekjøring, idrett og friluftsliv, kultur og kulturformidling, grendehus og grendeutvalg.

Reviderte retningslinjer vedtatt 06.11.18 er styrende både når det gjelder krav til søknadenes innehold, og hvem som kan få tilskudd.  

Søker har selv ansvar for å påse at all etterspurt informasjon er lagt ved, samt å gi beskjed innen fristen dersom det er noe som må ettersendes.

Dersom revidert årsregnskap for 2018 mangler, skal årsoppgave fra bank legges ved. Retningslinjer og søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside, og kan sendes på forespørsel. Fristene styres av møtedatoer i SKO-utvalget som behandler søknadene politisk.

Søknadene sendes til : postmottak@stor-elvdal.kommune.no    eller Stor-Elvdal kommune, Postmottak, pb 85, 2480 Koppang

 

Her er oversikten over de ulike tilskuddsordningene - med søknadsfrister. Retningslinjer og søknadsskjema finner du i linkene til høyre.

Tilskudd til løypekjøring - søknadsfrist- 8. januar 2019

Velforeninger, idretts- og løypelag inviteres til å søke om kommunalt tilskudd til oppkjøring av skiløyper til allment bruk.

Søknaden om løypetilskudd skal inneholde en beskrivelse av kvaliteten på løypene, hvor ofte det kjøres og ca antall brukere (hytteeiere, medlemmer).

 

Tilskudd kulturaktiviteter og arrangementer - frist 15. februar

Det kan søkes om kommunalt tilskudd til ikke - kommersielle kulturaktiviteter og arrangementer i Stor-Elvdal.

 

Tilskudd til grendeutvalg og grendehus – frist 15. februar

Grendeutvalg og grendehus/samfunnshus/private kulturlokaler kan søke tilskudd med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer for kulturmidler.

 

Ta gjerne kontakt med kulturkontoret om du har spørsmål!

Janne Mellum, enhetsleder: mobil - 477 51 216;  jme@stor-elvdal.kommune.no

Tore Sandberg, idrettskonsulent: mobil- 950 56 758; tsa@stor-elvdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 20.12.2018 14:48:00
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg