Oversikt over lag og foreninger

Månsetra Veilag

Månsetra Veilag består av grunn- og setereiere på Månsetra, og har som formål å drifte og vedlikeholde seterveien fra Bråtaliveien ved "Lorthølet" og opp til setervollen. Traseen er restaurert i 2020, og vi fortsetter utbedringer og vedlikehold i 2021 og videre fremover. Seterveien er privat, og er ikke bygget for stor trafikk. Det vil derfor være aktuelt å stenge den for allmenn ferdsel i perioder.
Adresse Kontakt Kategori
Månsetra Veilag
c/o Jan Tore Myrbakken Østsida 231
2480 Koppang
Jan Tore Myrbakken
Org.nr.: 924036109
Telefon: 41524040
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Til toppen