Oversikt over lag og foreninger

Steinvik samfunnshus AL

Steinvik samfunnshus er et forsamlingslokale for alle som har tilhørlighet til søndre del av Stor-Elvdal kommune. Det er også mulig for privatpersoner å leie hele eller deler av bygget for selskap eller andre aktiviteter.

Steinvik samfunnhus er møteplass for bla Steinvik eldreklubb, og andelslaget arrangerer selv ulike sosliale treff og aktiviteter i løpet av året.

Bygget er delvis renovert de siste årene, med nytt kjøkken og ny løsning for oppvarming av lokalene.
Adresse Kontakt Kategori
Steinvik samfunnshus AL
Stenviksvien
2450 Rena
Linda Elvsveen
Org.nr.: 975551105
Telefon: 48259055
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Mobil 40457330
Postadresse 2450 Rena
Til toppen