Oversikt over lag og foreninger

Lions Club Stor-Elvdal

Lions Club Stor-Elvdal, er en del av et internasjonal humanitær serviseorganisasjon. Klubben har bestemt at vi ønsker å prioritere barn og unge i Stor-Elvdal kommune. I 2020 fylte vi 50 år, i løpet av disse årene har vi utført et utall serviseaktiviteter og ved å utføre dugnadsarbeid, salg av egne produkter og forskjellige innsamlinger, har vi kunnet bidra til mange gode formål. Klubben bidrar også til innsatsen i Lions, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben har bidratt med 75 000 tjenestetimer til forberedelser og servisetiltak fra starten til vårt 50 års jubileum i 2020. Dette tilsvarer rundt 40 årsverk. Bare de siste 20 år har vi bidratt med i underkant av 1 million kroner i pengestøtte og annen finansiell bistand. Det er mulig å sende søknader til oss om støtte til rusfrie prosjekter for Barn og unge i Stor-Elvdal.
Adresse Kontakt Kategori
Lions Club Stor-Elvdal
Hammarveien 28, 2480 KOPPANG
2480 Koppang
Gudbjørn Viken
Telefon: 90207837
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
I april, arrangerer vi en Tulipanaksjon der inntektene går til tiltak rettet mot ungdom, som virker holdningsskapende og forebyggende mot blant annet rus. Klubben håper på stor støtte til vår aksjonsdag 30. april.

Klubben lager hvert år en kalender som vi legger i postkasser i kommunen. Det er derfor selvsagt frivillig betaling, men vi håper at riktig mange betaler for kalenderen, slik at vi kan bistå med enda flere gode gjerninger i Stor-Elvdal. De siste år har vi blant annet gitt litt større bevilgninger til en snøscooter til Tekna park og vi har bidratt økonomisk til etableringa av Østerdalen E-Sportklubb.

Hvert femte år, arrangerer Lions Norge en såkalt Røde Fjær aksjon, der det samles inn penger til et større prosjekt i Norge. I år gjennomføres en slik aksjon, og Inntektene fra aksjonen går til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Vår første Røde Fjær aksjon ble avholdt i 1966, og den gang var formålet å bygge Beitostølen Helsesportsenter. Vi håper at riktig mange ønsker å bidra til aksjonen. Se mer på; https://www.lrf.no/
Til toppen