Aktuelt

Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid 2024

Innlandet fylkeskommune v/fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) bevilger tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, organisasjoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen forutsetter nødvendige bevilgninger. Den totale tilskuddsrammen i 2023 var på kr. 875 000.

Kulturnytt for september 2023

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Eier du et verneverdig bygg eller kulturminne?

Nå kan du søke tilskudd til istandsetting. Kulturarv Hedmark er Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen Hedmarks tilskuddsordning for kulturarv i tidligere Hedmark fylke. Satsingen lanseres i 2023 og skal gå over tre år. 

Høstferieaktiviteter i Trysil og Elverum

Er du mellom 13 og 18 år og har lite å finne på i høstferien? Nå har du sjansen til å bli med på rafting i Trysil eller LAN i Elverum.

Påvist harepest på Koppangskjølen

Det er påvist harepest på Koppangkjølen i Stor-Elvdal. Det er foreløpig påvist smitte på hare, ingen personer med smitte er registrert. 

Statusoppdatering fritidsklubben

Stor-Elvdal fritidsklubb kan dessverre ikke åpne for vanlig drift før arbeid med lyddemping av lokalene er utført og vi har fått nye klubbmedarbeidere på plass. Den økonomiske situasjonen har gjort at utlysning av stillinger ble foretatt senere enn ønskelig, men vi arbeider med å finne gode løsninger og vil åpne klubben så fort det lar seg gjøre.

Voksenopplæringen på Koppang er midlertidig stengt

Voksenopplæringen på Koppang er midlertidig stengt fra og med 21.8. på grunn av redusert kapasitet. Det er i den forbindelse opprettet et midlertidig samarbeid med Rendalen kommune som gir norskopplæring til elever med rett og plikt. Dette samarbeidet vil fortsette inntil kapasitetsutfordringen er løst.

Entreprenør for helsehus og omsorgsboliger er på plass

Skanska Husfabrikken og Stor-Elvdal kommune har underskrevet kontrakt på totalenterprise for prosjekt omsorgsboliger og helsehus.

Oransje varsel om jord- og flomskred

Kommunen har mottatt varsel om mye nedbør i løpet av tirsdag 15.8. Nedbørsmengden burde i normale tilfeller ikke være særlig bekymringsfullt, men siden terrenget og vassdragene våre fortsatt er mettet med vann vil vi oppfordre til årvåkenhet rundt spesielt mindre bekker/elver og faren for jordras.

Husk å dokumentere skader ved flom

Har du fått skader på eiendom eller har du produksjonssvikt som følge av ekstremværet Hans, kan du ha krav på naturskadeerstatning og/eller tilskudd ved produksjonssvikt. Det er svært viktig å dokumentere skadene med bilder, film samt gjør seg skriftlige notater om hendelsesforløpet.

Til toppen