Aktuelt

Sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - søknadsfrist 01.03.23

 

Ny septikrenovatør 

Stor-Elvdal kommune har inngått avtale med ny renovatør for septik. Fra 1.1.2023 er det Gudbrandsdal Miljø som skal tømme private avløpsanlegg i kommunen. Ruter og tømmeplaner for ordinære tømminger vil bli satt opp i løpet av våren, og anleggseiere vil bli varslet på SMS i forkant av tømmingen.

Influensa- og Koronavaksine

Vaksinering i Storstua, torsdag 9. februar 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00

Nytt hentested for dine postsendinger

Fra og med 21.februar 2023 endres hentekontoret for utlevering av postsendinger fra Coop Prix Koppang (Koppang Post i Butikk) til Nærbutikken Trea.  

Stor-Elvdal kommune fikk innvilget investeringstilskudd

Stor-Elvdal kommune har fått innvilget begge sine søknader om investeringstilskudd via Husbanken. Det gis tilsagn om inntil Kr. 20 975 000 øremerket oppgradering eksisterende sykehjem og inntil Kr. 30 222 000 øremerket nye omsorgsboliger.

Informasjon om arbeid med snøscooterled i Stor-Elvdal

I Stor-Elvdal kommune utarbeides snøscooterled som en del av arbeidet med ny kommuneplan. Dette er i henhold til vedtatt planprogram og politisk bestilling.

Stor-Elvdal utstyrssentral

Ski og annet fritidsutstyr til vinteraktiviteter er nå tilgjengelig for utlån.   

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Tekna park

Stor-Elvdal kommune har mottatt søknad fra Nordstu AS v/Kim Arne Fjeld om endring av detaljreguleringsplanen for Tekna park. Søker ønsker at endringen behandles etter forenklet prosess (tidligere kalt mindre endring). Høringsfrist 23.02.2023

Viltpåkjørsel - Hva gjør du om uhellet er ute?

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? I en ny animasjonsfilm har elgen Hans gode råd til bilister som kjører på hjortevilt. Se video nederst i saken.

Storelgen Park - Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av detaljregulering for Storelgen Park, Stor-Elvdal kommune. Høringsfrist 19.02.2023

Til toppen