Aktuelt

Brannøvelse på Evenstad

Midt-Hedmark brann og redningstjeneste gjennomfører en nedbrenningsøvelse på Evenstad, lørdag 13.04.24 fra klokken 10:00

Status på bredbåndsutbyggingen for Prestenget til Vangen og Atna

Eidsiva mangler fortsatt bestillinger for å igangsette utbygging. 

Telerestriksjoner innføres med virkning fra midnatt 9.april

Stor-Elvdal kommune innfører telerestriksjon etter vegtrafikkloven §7.

Tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn

Språkrådet forvalter en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Midlene er satt av i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordeles på ulike stedsnavnprosjekter.  

Avslutning av tilsyn med sosiale tjenester i Nav - Stor-Elvdal

Lovbruddet som ble påvist under tilsynet er rettet.

Se kommunestyret den 20.03.24 her

Møtestart 17:00. Sendingen starter ca. 16:45

Ønsker du å bli meddommer?

Stor-Elvdal kommunestyre skal i løpet av våren velge nye meddommere til Eidsivating lagmannsrett, Østre Innlandet tingrett og Østre Innlandet jordskifterett. 

Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2024 legges nå ut til offentlig ettersyn i fire uker.   

Bondens nettverk – et sikkerhetsnett for bonden

Landbruket står ovenfor stadige nye utfordringer. Bondens nettverk fungerer som et sikkerhetsnett og er viktig for beredskapen. Utfordringene i landbruket kan være knyttet til mental helse, men også behov for praktisk hjelp eller faglige agronomiske råd. 5. mars inviterer Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) region Innlandet til webinar og fagkurs i samarbeid med Innlandet Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune.

Stengte gjenvinningsstasjoner

I morgen 7.2. er fire gjenvinningsstasjoner stengt pga. et internt kurs for ansatte.  Dette gjelder Røros, Os, Alvdal og Koppang gjenvinningsstasjon.

Til toppen