Aktuelt

Oppdatering om ekstremværet Hans - 10.08.23 17:00

Vannføringen i Glomma er svakt synkende ved  målestasjonen på Stai . Målestasjonene i Nord-Østerdal viser og synkende vannføring.

Fylkesvei 219 er stengt som følge av at vannet har gravd over vegen i Sollitangen og flere jordskred

Stor-Elvdal kommune har fått melding om at fylkesvei 219 som går fra Atna til Enden er stengt på grunn av at vannet har gravd over vegen ved Sollitangen og det er meldt om flere jordskred. Vi har fått beskjed om at det vil ta tid å utbedre skadene. Kriseledelsen i Stor-Elvdal har i møte 8.august besluttet å holde Sollia barnehage stengt i morgen og trolig ut uken med bakgrunn i usikkerhet knyttet til framkommelighet og vegforbindelse.

Store nedbørsmengder i vårt distrikt

Det er meldt store nedbørsmengder i vårt distrikt fra tidlig mandag til tirsdag kveld. Det er utstedt farevarsel på rødt nivå for flom og jord- og flomskred.   

Kaupangrmart'n 2023

Kaupangrmart'n er over og her er en oppsummering av årets arrangement.      

Ferieklubb i august. Husk påmelding!

Klart for Ferieklubb i uke 33. Les mer om programmet og meld dere på her. Påmeldingsfrist 15. juli.

Trygg Trafikk: Slik øver du på skoleveien med barna

Ferien er i gang, og skolestart virker fjernt for de fleste. Likevel oppfordrer Trygg Trafikk alle foreldre til å bruke litt av sommerferien til å øve på skoleveien, særlig med de minste barna.

Nytt tilbud ved biblioteket!

Stor-Elvdal folkebibliotek har nå opprettet et hundebibliotek som du finner i bibliotekshagen på baksiden av Besøkssenter Østerdalen.

Sommerjobb som assistent på fritidsklubben under kaupangrmart'n og på ferieklubben i uke 33

Vi søker etter Stor-Elvdalsungdom i alderen 15-18 år som vil være assistenter på fritidsklubben og planlagte ferieklubbdager.

Sommerjobb for ungdom godt i gang

Sommerjobb ungdom er snart ferdig med uke 2. Ungskogpleie kurs på Sønsterud, skogbefaringer, besøkt hogstmaskinlag og ryddet gamle kongevei er gjennomført.

Helsehus/Omsorgsboliger

I kommunestyret 21. juni ble det vedtatt nytt helsehus/omsorgsbolig på Koppang. Dette har vært en pågående sak over flere år. Nå er det vedtatt og Skanska Husfabrikker er entreprenøren som skal gjennomføre byggeprosjektet.

Til toppen