Aktuelt

Koronavaksinering

Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine fra 1. juli 2022. Stor-Elvdal Kommune tilbyr slik vaksinering, på STORSTUA .

Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal – søknadsfrist 15. august

Du kan nå søke leiekjøringsløyve for snøskuter.

SMS-basert meldingssystem

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Nye prosjekter og planarbeider til offentlig ettersyn

Du kan se de aktuelle prosjektene her: Høringer og planvedtak

Se avslutningsseremonien for Em og VM her

Symposie, medaljeutdeling og avslutningsseremoni for årets EM for herrer og VM for damer i fluefisking i Stor-Elvdal og Rendalen overføres direkte 9.juli, fra kl.14:45

Endelig tilsynsrapport fra Statsforvalteren - Internkontroll skolemiljø

Stor-Elvdal kommune har hatt tilsyn fra Statsforvalteren angående kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Utenriksministeren åpner europamesterskap og et historisk verdensmesterskap i fluefiske

I de to distriktskommunene Rendalen og Stor-Elvdal arrangeres det fra 4. til 10.juli et av de største arrangementene som har blitt kjørt i Innlandet den senere tid. Verdens dyktigste kvinnelige fluefiskere samles for første gang til et verdensmesterskap i fluefiske. Samtidig arrangeres også europamesterskap, der hovedtyngden av deltakere er herrer. Åpningsseremonien 4.juli vil ha et opptog bestående av 26 landslag fra hele verden, her har utenriksministeren meldt sin ankomst.

Fiberutbygging Østsiden av Glomma sør for Koppang til Stai

Samarbeidsprosjektet mellom Stor-Elvdal kommune og Eidsiva bredbånd for fiberutbygging på østsiden fra Koppang sør til Stai, har nådd 65% bestilling og vil starte opp.

Nytt toalett på Kjemsjøen badeplass

Det er i dag montert nytt toalettbygg på Kjemsjøen badeplass. Toalettet er en ny, patentert løsning fra BioRolla, uten vann eller kjemikalier og tilnærmet helt luktfritt.

Dialogmøte

20. mai ble del 2 av dialogseminaret gjennomført.

Til toppen