Aktuelt

Tom for poser til matavfall og sekker til plastemballasje?

I tillegg til hos kommunen og gjenvinningsstasjonene, kan du hente poser til matavfall og sekker til plastemballasje på flere butikker i Fjellregionen.

Seminar på Søstu Westgaard

To freda bygninger på tunet til Søstu Westgaard har de siste årene blitt istandsatt, og 2. juni inviterer eierne inn. 

Kulturnytt for mai 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Biblioteket stenger meråpent en kort periode

På grunn av tekniske utfordringer vil biblioteket sitt meråpent tilbud være ute av drift de neste dagene. 

Invitasjon til kurs i Bio- og solenergi i landbruket

Energigården i samarbeid med kommunene i Sør-Østerdalen avholder 3 timers kveldskurs i bio- og solenergi for for landbruksnæringen med fokus gårdbrukere. Ansatte ved Landbrukskontorer, lokale Bondelag og Skogeierlag og andre virksomheter innen jord- og skogbruk som kan ha interesse for dette ønskes også velkommen.

Innspillskaffe på biblioteket

Sektor for helse og velferd fikk flere nyttige spørsmål og tips under innspillskaféen på biblioteket, onsdag 6. april

Kommunen i verdifullt møte med Stor-Elvdal bygdekvinnelag om beredskap

Totalberedskapen og bredbånd / fiber var tema da Stor-Elvdal Bygdekvinnelag inviterte beredskapskoordinator og rådmann i kommunen på medlemsmøte mandag kveld denne uken. 

Kulturnytt for april 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Etablering av fiber - Østsida

Stor-Elvdal kommune har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging fra Koppang til Stai. Prosjektet er en dugnad mellom Nkom, Innlandet fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune. Støttemidler på over kr 6 500 000,- fra de involverte er med på å muliggjøre disse prosjektene.

Kort status for Covid-19 i Stor-Elvdal kommune - 28.03.2022

Fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon

Til toppen