Aktuelt

Kan du utføre reseptbestilling via nett eller mobil?

Bruker du faste medisiner og snart trenger å fornye resepten? Kan du sende forespørsel i Pasientsky?

SR produkter feirer 30 år

SR produkter er 30 år og inviterer til åpen dag i forbindelse med jubileet. 

Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023

Økonomiplanen 2023-2026 med årsbudsjett 2023 er kommunedirektørens innstilling til formannskapet. Etter formannskapets behandling 23.november legges Økonomiplanen 2023-2026 med årsbudsjett 2023 ut på høring frem til kommunestyret skal behandle saken 14.desember.  

Kulturnytt for november 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Egenberedskapsuka 2022

Førstkommende tirsdag (1. nov) er din egenberedskap i fokus i Stor-Elvdal kommune. Sivilforsvaret kommer for å sette opp sitt telt på parkeringsplassen mellom Besøkssenteret og Sport 1. Det kommer også flere aktører som politiet, ambulansen, bygdekvinnelaget med flere.

Teaterforestilling i Storstua

Teater Innlandet ønsker publikum velkommen til forestillingen Nytt land!

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Vi har nå åpnet for søknader og søknadsfrist er 16. november klokken 13:00.

Kurs i trygghetssirkelen

Circle of Security Parenting -  Ønsker du å styrke dine foreldreferdigheter? Da er et kurs i trygghetssirkelen noe for deg.   

TV-aksjonen 2022

Bli bøssebærer 23. oktober. Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Til toppen