Aktuelt

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Positivt årsresultat for Stor-Elvdal kommune i 2020

Stor-Elvdal kommune har nå oversendt regnskapet for 2020 til revisjon. Her ligger det an til at kommunen får et netto driftsresultat på 8,3 millioner kroner (2,90 %) i pluss for 2020.

Oppdatering covid-19 18.02.21 kl. 16.00

Oppdatering fra Stor-Elvdal kommune 18.02.21 kl. 16

Til toppen