Aktuelt

Info og anbefalinger fra kriseledelsen 18.5.2021

  Det er ikke påvist nye smittetilfeller i Stor-Elvdal etter 17. mai. Med bakgrunn i den pågående smittesituasjonen i nabokommunene anbefaler vi at arrangementer for voksne utsettes, i første omgang til og med 24. mai. Arrangementer for barn og unge gjennomføres som planlagt.

Kunde i butikk med påvist Covid-19 smitte.

Det har i dag fredag 14. mai vært en kunde innom Kiwi Koppang som viste seg å være smittet med Covid-19. Dette skjedde i tidsrommet 1500-1530. Vi ber kunder som har vært innom i dette tidsrommet være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Dialogseminar og kommunestyremøte er utsatt

  Dialogseminar 18. og 19.05.2021 og kommunestyremøte 19.05.2021 er utsatt

Smitteutbrudd i nabokommuner

Innbyggere i Stor-Elvdal oppfordres til å unngå unødvendige reiser til kommunene i Nord-Østerdal og andre kommuner med pågående smitteutbrudd. Det oppfordres også til å unngå besøk fra disse kommunene inntil man har fått kontroll over smittesituasjonen.

17. mai i Stor-Elvdal 2021

Stor-Elvdal kommune har justert tidligere annonsert program i tråd med de nasjonale føringene for 17.mai feiring.

Fritidskortordningen utvidet til våren 2022

 Stor-Elvdal er med videre, og 10 nye kommuner er plukket ut til å delta i tillegg til de «gamle».

I samtale med veteraner

I forbindelse med frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai, samlet vi et knippe lokale veteraner på Sollia Krigshistoriske Museum i Sollia, til en samtale rundt sine erfaringer i utenlandstjeneste for Norge.

Arbeidene i gang på ny barnehage

Mandag 10 mai starter Tronfjell Maskin AS opp med graving til den nye barnehagen.

Vassdragsmidler til tiltak og aktiviteter i Stor-Elvdal

Innlandet fylkeskommune har fordelt tilskudd gjennom ordningen fylkeskommunale vassdragsmidler og hele 4 av 14 tildelinger gikk til Stor-Elvdal!  

Varsel om støyende arbeid langs rørosbanen

Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering og sporjustering på jernbanenettet i Område Nord sesong 2021.

Til toppen